Navkshitij

31 December Celebration 2020

31 december celebration 2020

Post by Navkshitij

...

५. नवीन घडामोडी व एक अवघड वळण

५. नवीन घडामोडी व एक अवघड वळण

Post by Navkshitij

जलसंपदा विभागाची हिंजवडी जवळील मारुंजी गावातील कॉलनी आम्हा सर्वांना आवडली. जाधव साहेबांनी बराच प्रयत्न केला व २००७ च्या जानेवारीमध्ये आमच्या ताब्यात जागा आली. आता तेथे राहून विश्वस्त असलेले पती-पत्नी काम करणार, असे ट्रस्टी मीटिंगमध्ये त्यांच्या संमतीने ठरल...

४. नवक्षितिज कार्यशाळा सुरु

४. नवक्षितिज कार्यशाळा सुरु

Post by Navkshitij

पॉपकॉर्न बनवणे आम्ही शिकून घेतले. कच्चा माल मिळवणे पण सोपे होते, आता प्रश्न होता विक्रीचा. मला आठवतय तेव्हाचे प्रभात टॉकीज तसेच भरत नाट्य मंदिर, कॅपिटॉल थिएटरमध्ये आम्ही मागच्या दाराने जाऊन कॅन्टीन मालकांशी पॉपकॉर्न विकत घेण्याबद्दल बोलायचो. नवक्षितिजची माहिती...

Christmas Celebration 2020

Christmas celebration 2020

Post by Navkshitij

On Christmas Day, Navkshitij organized Secret Santa at Marunji and Aswali units. All the staff members participated in it enthusiastically. Even the children of the staff members participated and presented gifts in the Baccha Party. The eve...

१.अदिती व नवक्षितिजचा जन्म

१.अदिती व नवक्षितिजचा जन्म

Post by Navkshitij

अदिती नवव्या वर्षापासून दामले आजींकडे लॉ कॉलेज रोडला गाण्याच्या क्लासला जाऊ लागली. अजूनही ती फारशी बोलत नव्हती. या क्लासला पाठवण्याचा उद्देश हाच होता कि,गाणे कानावरून गेले तर तिला शब्द उच्चारायला मदत होईल. जेन म्हणून एकजण डान्सचा क्लास हडपसरमध्ये रामटेकडी भागात घेत, असे कळले. मग मी व अदितीचे ...

३.मतिमंदत्व म्हणजे काय?

३.मतिमंदत्व म्हणजे काय?

Post by Navkshitij

सर्व मतिमंद व्यक्तींना आयुष्यभर मदतीची व आधाराची गरज असते. सौम्य मतिमंदत्व व शैक्षणिक मागासलेपण असलेल्या व्यक्तींमध्ये आर्थिक स्वावलंबन काही प्रमाणात येऊ शकते. मति म्हणजे बुद्धी आणि मंद म्हणजे हळू. ...

Voice of Newsletter November2020

Voice of newsletter november2020

Post by Navkshitij

From The President’s Desk (A monthly newsletter published since April 2012by Dr. Neelima Desai and edited by Kanaka Cadambi on behalf of Navkshitij) ...

२.अनोखी पदयात्रा

२.अनोखी पदयात्रा

Post by Navkshitij

खूप बारीकसारीक विचार करून पदयात्रेचे नियोजन केले होते. अशी पदयात्रा, विशेष मुलांबरोबर काढायचे धाडस आम्ही प्रथमच केले होते. पालकांनी विश्वास ठेवून मुलांना आमच्याबरोबर पाठवले होते. त्यामुळे मुलांची जेवायच...

Voice of Newsletter October 2020

Voice of newsletter october 2020

Post by Navkshitij

From The President’s Desk (A monthly newsletter published since April 2012by Dr. Neelima Desai and edited by Kanaka Cadambi on behalf of Navkshitij) ...

Voice of Navkshitij September 2020

Voice of navkshitij september 2020

Post by Navkshitij

From The President’s Desk (A monthly newsletter published since April 2012by Dr. Neelima Desai and edited by Kanaka Cadambi on behalf of Navkshitij) ...