Navkshitij

Voice of Navkshitij September 2020

Voice of navkshitij september 2020

Post by Navkshitij

From The President’s Desk (A monthly newsletter published since April 2012by Dr. Neelima Desai and edited by Kanaka Cadambi on behalf of Navkshitij) ...

Voice of Navkshitij August 2020

Voice of navkshitij august 2020

Post by Navkshitij

From The President’s Desk (A monthly newsletter published since April 2012by Dr. Neelima Desai and edited by Kanaka Cadambi on behalf of Navkshitij) ...

अदिती व नवक्षितिजचा जन्म

अदिती व नवक्षितिजचा जन्म

Post by Navkshitij

अदिती नवव्या वर्षापासून दामले आजींकडे लॉ कॉलेज रोडला गाण्याच्या क्लासला जाऊ लागली. अजूनही ती फारशी बोलत नव्हती. या क्लासला पाठवण्याचा उद्देश हाच होता कि,गाणे कानावरून गेले तर तिला शब्द उच्चारायला मदत होईल. जेन म्हणून एकजण डान्सचा क्लास हडपसरमध्ये रामटेकडी भागात घेत, असे कळले. मग मी व अदितीचे ...

aditee va navakshitijacha janm

Aditee va navakshitijacha janm

Post by Navkshitij

अदिती नवव्या वर्षापासून दामले आजींकडे लॉ कॉलेज रोडला गाण्याच्या क्लासला जाऊ लागली. अजूनही ती फारशी बोलत नव्हती. या क्लासला पाठवण्याचा उद्देश हाच होता कि,गाणे कानावरून गेले तर तिला शब्द उच्चारायला मदत होईल. जेन म्हणून एकजण डान्सचा क्लास हडपसरमध्ये रामटेकडी भागात घेत, असे कळले. मग मी व अदितीचे ...

Is it worthwhile teaching vocational skills to the mentally challenged?

Is it worthwhile teaching vocational skills to the mentally challenged?

Post by Navkshitij

Recently, someone asked me, “Is it worthwhile trying to teach mentally challenged persons a vocational skill?” It set me thinking. Firstly, they are human beings like us and have a right to a happy and dignified life. They do have a sense of self-dignity. When taught a skill and made to do...

Navkshitij Vistartana - मनोगत

Navkshitij vistartana - मनोगत

Post by Navkshitij

मनोगत नवक्षितिजला दहा वर्ष पूर्ण होताना मला पुस्तक लिहावेसे वाटू लागले. शेखर माझा नवरा व इतर हितचिंतकही अधूनमधून म्हणायचे, नवक्षितिजचे अनुभव तुम्ही लिहायला हवेत. माझे छोटे-मोठे लेख वर्तमानपत्रात व काही मासिकांमधून येऊन गेलेले होते. परंतु पुस्तक लिहायचे तर सुर...

Marunji Sports Day

Marunji sports day

Post by Navkshitij

...

Voice of Navkshitij July 2020

Voice of navkshitij july 2020

Post by Navkshitij

From The President’s Desk (A monthly newsletter published since April 2012by Dr. Neelima Desai and edited by Kanaka Cadambi on behalf of Navkshitij) ...

Dahihandi festival on 12 August 2020